วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

BLACK DAY ...

ส่งท้ายปลายฝน.......

>Photobucket
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket>Photobucket

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

IT'S A BLACK DAY.

ท่ามกลางวันฝนฟ้าคะนอง พวกเค้าเหล่านี้ออกมาทำอะไรกัน ...
Photobucket

ผู้ติดตาม