วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

(Oo๐.ปรับอากาศ.๐oO)

บ่ายแก่ๆ ...
Photobucket
ณ ร้านกาแฟริมทาง
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
ภาพ : บอย / เรื่อง : เก่ง

1 ความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม